Verkeerstellingen

Mechanische verkeerstellingen

Eén van de kernactiviteiten van Meetel is het uitvoeren van verkeerstellingen door middel van telslangen. Hiertoe hebben
wij een bestand van circa 400 mechanische tellers. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het bepalen van de meest ideale locatie in een opgegeven wegvak en in het installeren van de kasten. De kasten kunnen bij ons worden gehuurd of wij kunnen apparatuur van de opdrachtgever plaatsen (desgewenst aangevuld met onze eigen apparatuur). Daarnaast verwerken wij de gegevens in overzichtelijke tabellen en leveren deze aan per e-mail.

Visuele verkeerstellingen

Op het moment dat mechanische verkeerstellingen niet de juiste nauwkeurigheid opleveren, of dat er uitgebreider onderzoek verricht dient te worden, maakt Meetel gebruik van visuele tellingen. U kunt hierbij denken aan het in kaart brengen van kruispuntstromen of verkeersknooppunten.

Bij het uitvoeren van visuele tellingen maakt Meetel gebruik van camera’s. De camera’s maken opnames op de betreffende locatie en worden achteraf volledig automatisch verwerkt. Hieronder delen wij een video van een opname.

De Meeteller

De Meeteller, de online klantentool van Meetel!

logo meetel verkeersonderzoek en verkeerstellingen