Rotondes gevaarlijker dan gedacht

Verkeersveiligheid rotonde

De rotonde is voor fietsers gevaarlijker dan eerder werd gedacht. Begin jaren tachtig werd de rotonde in Nederland geïntroduceerd. Dit om de doorstroming binnen de bebouwde kom te verbeteren en als oplossing om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar nu blijkt de rotonde toch gevaarlijker voor (met name) fietsers dan gedacht; niet altijd is duidelijk hoe de voorrang geregeld is.

Lees het hele artikel op de website van Veilig Verkeer Nederland.

Inzicht verkeersstromen
Om meer inzicht te krijgen in verkeersstromen bij rotondes, waaronder het fietsverkeer, voert Meetel verkeersonderzoeken en verkeerstellingen uit. Meer informatie is te vinden op www.meetel.nl.